Quay trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÍT HÒA TAN BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP Tải xuống Tải xuống PDF